Kwalifikacje Personelu Gabinetu Chorób Przewodu Pokarmowego

 • Hubert Bołdys, dr n.med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, laparoskopii i ultrasonografii, roczny staż w Klinice Hepatogastroenterologii w Montpellier we Francji (stypendium Rządu Francuskiego).
 • Tomasz Romańczyk, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz laparoskopii, wielomiesięczny staż zagraniczny połączony ze szkoleniem w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego (Instytut Arnauld Tzanck w Saint Laurent du Var, Francja)
 • Andrzej Nowak, prof. dr hab.n.med, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii, członek Organisation Mondiale de Gastro-Enterologie, International Gastro-Surgical Club, American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Członek, były prezydent European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Były prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
 • Krzysztof Jarus, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego, dolnego odcinka przewodu pokarmowego i ultrasonografii, staże w ośrodkach uniwersyteckich w Getyndze i Mainz (stypendium Fundacji Care Deutchland).
 • Krystyna Rapacz-Bołdys, lek. med., specjalista chorób dzieci, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego i ultrasonografii.
 • Katarzyna Roj, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego, dolnego odcinka przewodu pokarmowego i ultrasonografii.
 • Marek Waluga, dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego, staż w Paryżu (stypendium szkoleniowe Francuskiego Towarzystwa Gastrologicznego).
 • Ewa Uszok-Gaweł, lek. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, zabezpieczenie anestezjologiczne dwóch europejskich kursów endoskopii przewodu pokarmowego.
 • Bolesław Kowalczuk, lek. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Małgorzata Chodor, pielęgniarka dyplomowana, ukończony kurs w zakresie pielęgniarek endoskopowych.
 • Jolanta Długajczyk, pielęgniarka dyplomowana, ukończony kurs w zakresie pielęgniarek endoskopowych, licencjat pielęgniarstwa, magister socjologii.
 • Wiesława Konieczna, pielęgniarka dyplomowana, ukończony kurs w zakresie pielęgniarek endoskopowych, licencjat pielęgniarstwa.