Klinika Gastroenterologii Wydziału Nauk Medycznych WST w Katowicach

Mamy ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że działający w H-T. Centrum Medyczne oddział gastroenterologii został przemianowany na Klinikę Gastroenterologii Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. To ogromne wyróżnienie świadczy o wysokim standardzie dotychczasowej działalności leczniczej i jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Od tej pory w naszej Klinice Gastroenterologii prowadzona będzie działalność naukowa, poszerzona o nauczanie studentów, którzy będą czerpali z wiedzy i doświadczenia pracujących u nas specjalistów.

W związku z tym serdecznie zachęcamy do wyrażania zgody na obecność studentów Wydziału Nauk Medycznych WST w Katowicach w okresie dydaktycznym podczas udzielania świadczeń medycznych w naszej placówce. Jednocześnie chcemy pokreślić, że możliwość obecności studentów Wydziału Nauk Medycznych WST w czasie wykonywanych przez najlepszych specjalistów świadczeń jest jedną z najlepszych form kształcenia przyszłej kadry lekarskiej.

Zapewniamy, że wyróżnienie to jest dla nas motywacją do nieustannego dbania o zachowanie najwyższych standardów, które przede wszystkim wpływa na zaufanie pacjentów do naszych specjalistów, a nam pozwala nieść Państwu pomoc w zakresie gastroenterologii.