Nasze prace naukowe będą prezentowane na DDW 2016

Zostaliśmy zakwalifikowani do prezentacji naszych dwóch prac badawczych dotyczących narrow band imaging (NBI) w kolonoskopii na jednym z najbardziej prestiżowych kongresów gastroenetrologicznych na świecie Digestive Disease Week w San Diego, USA. Badania były prowadzone przez naszą kadrę: Dr Tomasza Romańczyka, Dr Huberta Bołdysa oraz Dr Krzysztofa Jarusa.