Aktualności

Nasze prace naukowe będą prezentowane na DDW 2016

Zostaliśmy zakwalifikowani do prezentacji naszych dwóch prac badawczych dotyczących narrow band imaging (NBI) w kolonoskopii na jednym z najbardziej prestiżowych kongresów gastroenetrologicznych na świecie Digestive Disease Week w San Diego, USA. Badania były prowadzone przez naszą kadrę: Dr Tomasza Romańczyka, Dr Huberta Bołdysa oraz Dr Krzysztofa Jarusa.

Rejestracja na świadczenia finansowane ze środków NFZ (2015 rok)

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami co do dotychczasowego sposobu rejestracji w zakresie świadczeń udzielanych w ramach kontraktu z NFZ na rok 2015, ustalanie terminów na te świadczenia odbywa się obecnie na bieżąco. Z uwagi na brak kontraktu na rok 2015 i nieznaną wysokością ewentualnych limitów, terminy wskazane w