Pierwsza transmisja online badań endoskopowych

Transmisja online

Wydarzeniem była pierwsza transmisja online badań endoskopowych na kurs Sekcji Młodych Endoskopistów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii pt.: „Pierwszy dzień z endoskopią przewodu pokarmowego”, który odbył się w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Badania były wykonywane w pracowni endoskopowej H-T. Centrum Medycznego w Tychach i transmitowane w czasie rzeczywistym przy użyciu systemu SurgiMedia. Kursanci mieli okazję zobaczyć prawidłowy sposób wykonania diagnostycznego badania gastroskopii oraz kolonoskopii przez naszych ekspertów: dr n. med. Romana Kaczora oraz dr n.med. Tomasza Romańczyka.

To dla nas wielka satysfakcja, że udało nam się wypełnić lukę szkoleniem w trudnych czasach COVID-19, gdy tradycyjne warsztaty i kongresy medyczne zostały zawieszone.