AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Dążąc do stałego utrzymywania najnowszej wiedzy medycznej oraz bezpośredniego udziału w jej rozwoju od 2007 roku jako ośrodek badawczy prowadzimy badania kliniczne umożliwiając naszym pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia. Początkowo były to badania tylko III fazy, a od 2013 roku również II fazy.

Badania prowadzone w naszej placówce dotyczą leczenia choroby refluksowej przełyku oraz chorób zapalnych jelita grubego i cienkiego, w tym przede wszystkim wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Jednocześnie współpracujemy z innymi ośrodkami badawczymi i wykonujemy zlecone badania z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego w ocenach klinicznych leków innych dziedzin.

Prowadzimy również autorskie badania naukowe których efekty są prezentowane na największych kongresach gastroenterologicznych.

Nasi badacze posiadają certyfikat GCP (Good Clinical Practice).