AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Dążąc do stałego utrzymywania najnowszej wiedzy medycznej oraz bezpośredniego udziału w jej rozwoju od 2007 roku jako ośrodek badawczy prowadzimy badania kliniczne umożliwiając naszym pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia. Początkowo były to badania tylko III fazy, a od 2013 roku również II fazy.

Badania prowadzone w naszej placówce dotyczą leczenia choroby refluksowej przełyku oraz chorób zapalnych jelita grubego i cienkiego, w tym przede wszystkim wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Jednocześnie współpracujemy z innymi ośrodkami badawczymi i wykonujemy zlecone badania z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego w ocenach klinicznych leków innych dziedzin.

Prowadzimy również autorskie badania naukowe których efekty są prezentowane na największych kongresach gastroenterologicznych.

Nasi badacze posiadają certyfikat GCP (Good Clinical Practice).

Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X