Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – badanie ECPW

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (badanie ECPW) to procedura, która łączy metodę endoskopową z radiologiczną. Pozwala ona zdiagnozować choroby dróg żółciowych i trzustkowych, gdy inne zabiegi diagnostyczne okazały się niewystarczające lub nieskuteczne. Niekiedy USG, a nawet endosonografia nie pozwalają wykryć rzeczywistej przyczyny chronicznego bólu brzucha czy stanu zapalnego trzustki. Przykładem może być żółtaczka o nieustalonej przyczynie – diagnoza żółtaczki pochodzenia wewnątrzwątrobowego oraz zewnątrzwątrobowego nie jest możliwa na podstawie testów biochemicznych. Najczęściej jednak badanie ECPW wykonywane jest w celu terapeutycznym – ze względu na inwazyjność tej metody endoskopową cholangiopankreotografię w celach wyłącznie diagnostycznych wykonuje się po wyczerpaniu innych możliwości badań.

Wskazania do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

Na badanie ECPW kierowane są osoby po usunięciu pęcherzyka żółciowego, u których pojawiają się objawy, wskazujące na zmiany chorobowe w obrębie dróg żółciowych. Żółtaczka o nieznanej przyczynie oraz bóle nieznanego pochodzenia, wskazujące na choroby trzustki lub dróg żółciowych również mogą być wskazaniami do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Podejrzenie kamicy, zwężenia dróg żółciowych o charakterze pozapalnym lub nowotworowym, przewlekłych chorób dróg żółciowych bądź trzustki to kolejne najczęściej występujące wskazania do ECPW.

Bardzo często endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna wykonywana jest w celach terapeutycznych lub diagnostyczno-terapeutycznych. Zabieg ECPW pozwala uniknąć leczenia operacyjnego. Lekarz może bowiem w trakcie badania udrożnić drogi żółciowego, usuwając kamienie lub rozdrabniając jeden duży złóg. Możliwe jest także usunięcie innej przeszkody, która blokuje swobodny transport żółci czy wprowadzenie stentów, które poszerzają i udrażniają drogi żółciowe. Podczas badania ECPW lekarz pobiera również wycinek tkanki do badania histopatologicznego.

Na czym polega badanie ECPW?

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna rozpoczyna się – podobnie jak w przypadku gastroskopii – od wprowadzenia duodenoskopu i doprowadzany do brodawki Vatera, czyli miejsca, w którym łączą się drogi żółciowe oraz trzustkowe. Następnie lekarz cewnikuje ujście dróg żółciowych i trzustkowych, by poprzez cewnik podać środek cieniujący. Dzięki niemu resztę zabiegu ECPW przeprowadza się metodą radiologiczną. Kontrast pozwala dokonać oceny lub wykonać zabieg terapeutyczny, który – poza badaniem ECPW – można wykonać wyłącznie w ramach leczenia operacyjnego.

Badanie ECPW przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym z Klinice Jednego Dnia. Pacjent po zabiegu pozostaje na obserwacji, a następnie wypisywany jest do domu. Zaleca się, by pacjentowi w powrocie do domu towarzyszyła osoba trzecia.

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – przygotowanie do badania ECPW

Przygotowanie do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej zbliżone jest do przygotowania do innych zabiegów endoskopowych. Pacjent do badania ECPW przystępuje na czczo. Konieczna jest również konsultacja w przypadku przyjmowania na stałe leków. Niektóre leki zaleca się przyjmować bez przerwy, inne (jak np. insulinę oraz doustne leki na cukrzycę typu II) przestać przyjmować lub zmienić dawkę – każdy przypadek jest inny i należy skonsultować go z lekarzem prowadzącym.

Ponadto, przygotowując się do badania ECPW, należy wykonać zlecone przez lekarza badania – morfologię krwi czy badania krzepliwości krwi, a niekiedy również stężenie kreatyniny i mocznika, aktywność amylazy czy badanie EKG. Specjalne procedury dotyczą osób, które na stałe przyjmują leki regulujące krzepnięcie krwi.

Możliwe powikłania po badaniu ECPW

Do możliwych powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej zaliczamy zapalenie dróg żółciowych, ostre zapalenie trzustki, krwawienie z przewodu pokarmowego. Możliwe są również powikłania wynikające ze znieczulenia ogólnego. Chociaż powikłania po badaniu ECPW nie zdarzają się często, ta procedura medyczna stosowana jest po wyczerpaniu innych, mniej inwazyjnych procedur medycznych.

Endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną powinien wykonywać doświadczony lekarz, który umiejętnie wykona badanie ECPW, w pełni wykorzysta jego potencjał diagnostyczno-terapeutyczny oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań. W H-T. Centrum Medycznym badanie ECPW wykonane jest przez najlepszych lekarzy – zapraszamy!

Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X