Formularz dla lekarzy – kursy

    Kontaktuję się, ponieważ:

    Dotyczy kursu:


    Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem usług on-line i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji usług on-line.

    Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

    X