Doctor Profile

prof. Marek Waluga

Speciality:specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

About me

prof. dr hab. med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, staż w Paryżu (stypendium szkoleniowe Francuskiego Towarzystwa Gastrologicznego). Postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

View Time Table

Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X