Karta lekarza

About me

prof. dr. hab. med. specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Uprawnienia do wykonywania zabiegów endoskopowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Profesor zwyczajny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Drogę zawodową rozpoczął w Klinice Gastroenterologii jako uczeń nestora polskiej gastroenterologii, profesora Kornela Gibińskiego. W znakomitym zespole Pana Profesora zdobył doświadczenie gastroenterologa i internisty pokonując kolejne szczeble awansu zawodowego i naukowego. Zajmuje się leczeniem m.in. alergii pokarmowej, refluksu żołądkowo-przełykowego, dyspepsji czynnościowej oraz zespołu jelita drażliwego.

Zobacz grafik

Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X