Rejestracja na świadczenia finansowane ze środków NFZ (2015 rok)

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami co do dotychczasowego sposobu rejestracji w zakresie świadczeń udzielanych w ramach kontraktu z NFZ na rok 2015, ustalanie terminów na te świadczenia odbywa się obecnie na bieżąco.

Z uwagi na brak kontraktu na rok 2015 i nieznaną wysokością ewentualnych limitów, terminy wskazane w trakcie rejestracji mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do żądania udzielenia świadczenia w ramach środków NFZ w razie nieuzyskania przez tut. placówkę kontraktu bądź wyczerpania przyznanych limitów.

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie (Tychy, ul. Paprocańska 137d, tel. 32/219 08 05): od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 13:00.

Leave your thought