Zapytanie Ofertowe Nr 1/5/2022

 

Postępowanie zostało anulowane w dniu 27.06.2022

 

dotyczące realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do medycznego obrazowania, realizowana na potrzeby poprawy konkurencyjności H-T.CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie na rynek nowej, wysoko innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego, składająca się z:
A. Zestawu wideokolonoskopu 1 szt. :
1. Układ optyczny
-Pole widzenia: Zwykły min. 170° Zbliżeniowy min. 160°
-Kierunek widzenia: Do przodu
-Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-100 mm – tryb zwykły, 2-6 mm – tryb bliski
2. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 13,2 mm,
3. Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej max. 12,8 mm
4. Długość robocza: 1680 mm, dopuszczalne odchylenie: +/- 10%
5. Kanał biopsyjny
-Średnica wewnętrzna kanału min. 3,7 mm
-Minimalna odległość widzenia 4,0 mm od końcówki dystalnej sondy endoskopowej.
6. Końcówka ruchoma : Zakres zginania: 180° w górę 180° w dół 160° w prawo 160° w lewo
7. Inne cechy:
1. Technologia wprowadzania kontrolowanego.
2. Manualnie regulowana sztywność tuby wziernikowej. Funkcja regulacji sztywności umożliwiająca
lekarzowi łatwe dostosowywanie stopnia sztywności poprzez przekręcenie pierścienia regulacji
umieszczonego na części sterującej.
3. Funkcja obserwacji w trybie NBI – umożliwiająca prowadzenie obserwacji z dwukrotnie większej
odległości zapewniając jednocześnie wyższy kontrast pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a
śluzówką. Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia
naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
B. Zestawu wideogastroskopu 1 szt.:
1. Gastroskop wideo z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola.
2. System optyczny: -Pole widzenia: min. 140°,
-Kierunek widzenia: Widok do przodu,
-Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm.
3. Część wprowadzana: -Średnica zewnętrzna końca dystalnego: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: + 5%
-Powiększenie końca dystalnego,
-Średnica zewnętrzna przewodu części wprowadzanej: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: +5%
-Długość robocza 1030 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
4. Kanał roboczy:
-Wewnętrzna średnica kanału: min. ø 2,8 mm, z funkcją strumienia wody w celu zapewnienia
skutecznej obserwacji i możliwości leczenia, -Minimalna widzialna odległość: 3 mm od końca dystalnego.
Część ruchoma:
1. Zakres odchylania W górę 210° / W dół 90° / W prawo 100° / W lewo 100° ,
2. Długość całkowita: min. 1350 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
Zmniejszona średnica części wprowadzanej endoskopu 8,9 mm (+5%) powinna ułatwiać
wprowadzanie i redukować dyskomfort pacjenta bez uszczerbku na wydajności.
Inne cechy:
1. Urządzenie połączone z procesorem wideo.
Źródło światła procesora złożone z min. 5 diod LED oferujące innowacyjne tryby obserwacji: – TXI – obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru,
– RDI – czerwone obrazowanie dichromatyczne, – NBI – obrazowanie wąskopasmowe.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń,
głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
2. System redukcji szumów – umożliwiający wyraźną obserwację z mniejszym szumem.
3. Ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodny i stabilny chwyt, mniejszą masę i łatwiejszy dostęp
do pokręteł regulacji odchylenia i przełączników endoskopu.
4. Wodoodporne złącze.
C. Zestawu endoskopowego 1 szt. :
1. Wózek endoskopowy – zawierający: uchwyt na endoskopy, ramię monitora LCD, szufladę na
klawiaturę, pojemnik uniwersalny, reling boczny (1szt)
2. Wyposażenie dodatkowe wózka – pojemnik uniwersalny wózka, reling boczny wózka z zestawem
min. dwóch uchwytów mocujących butli ssaka (1szt)
3. Monitor medyczny min. 31 cali (1 szt)
· rozdzielczość obrazu 4K UHD min. 3840×2160 pixeli,
· posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), Display Port(1), HDMI(1), DVI-D(1);
· Sterowanie zdalne: RS-232C;
· liczba kolorów: 1,07 mld,
· matryca 10-bit;
· kontrast 1000:1;
· wymiary min. 753,9 × 476,3 × 79,2 mm;
· Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD;
· Funkcja wzmocnienia obrazu;
· Zasilacz wbudowany w obudowę,
· Możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej.
4. Procesor wideo (1 szt.)
· z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród: UHD 4k, HDTV, SDTV;
· funkcje obrazowania: NBI, AFI, RDI, TXI;
· wyjście wideo: 12G-SDI.
· ekran dotykowy oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim;
możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick.
· zestaw do podłączenia procesora wideo.
· funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI. Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło
światła. · kabel wizyjny wideoendoskopów do procesora.
5. Pompa płucząca – perystaltyczna pompa płucząca pole zabiegowe ze zbiornikiem o pojemności
min. 2l. (1szt)
6. Insuflator dwutlenku węgla – Endoskopowy insuflator dwutlenku węgla. (1szt)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych,
ekonomicznych oraz celowościowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie przez maksymalny okres 4 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.06.2022 r. o godz. 24.00

Sposób składania ofert:
a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego: Tychy 43-100, ul. Paprocańska 137d
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: justyna.romanczyk@htcentrum.pl
c) bezpośrednia aplikacja w Bazie Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w linku bezpośrednio powiązanym z ogłoszeniem dot. niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”.W tytule wiadomości e-mail, za pośrednictwem której zostanie przekazana Oferta należy umieścić: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”.

 

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/5/2022   [KLIK]


Zapytanie Ofertowe z dnia 20.06.2022   [KLIK]

Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X