Symulator nauczy lekarzy, jak rozpoznać nowotwór trzustki albo żołądka

Symulator uczący, jak rozpoznać nowotwór trzustki albo żołądka

Celem, który stawialiśmy sobie podczas prac nad przygotowaniem kursu było przeprowadzenie szkolenia podstawowego EUS wg założeń   Symbionix (Mentor Learn)  dla kolegów endoskopistów na początku ich kariery w wykonywaniu zabiegów echoendoskopii przewodu pokarmowego.

Symulator zapewnia wysokiej jakości  dydaktyczne środowisko dla praktycznego ćwiczenia liniowego i radialnego EUS. Uczestnik może ćwiczyć nawigację w zakresie widzenia bocznego, interpretację obrazu ultradźwiękowego i rozpoznawanie wielu punktów orientacyjnych. Sześć oddzielnych przypadków oferuje dogłębne szkolenie z liniowego EUS dla okolicy dwunastnicy,  żołądka oraz radialnego EUS dla żołądka, opuszki dwunastnicy i części pozaopuszkowej dwunastnicy.

I udało się! Każdy uczestnik  kursu miał wiele okazji w jego trakcie do stałego kontaktu z ekspertem w zakresie EUS monitorującego postęp szkolenia.

Ponadto praktycznym ćwiczeniom na symulatorze towarzyszyły prelekcje z zakresu zabiegów endoskopowych oraz akcesoriów niezbędnych do ich wykonania. Uczestnicy wzięli udział w pokazowych sesjach podczas, których nasi eksperci: dr Tomasz Romańczyk oraz dr Michał Dubowik zdiagnozowali czworo pacjentów metodą ultrasonografii endoskopowej.

Dziękujemy uczestnikom za entuzjazm i interaktywną postawę oraz naszym partnerom firmom SIMEDU i HAMMERmed Medical Polska.

O szkoleniu w Dzienniku Zachodnim:
Symulator nauczy lekarzy, jak rozpoznać nowotwór trzustki albo żołądka.