Odpłatne zabiegi endoskopowe

Na skutek zakończenia obowiązywania poprzednich umów i unieważnienia postępowania konkursowego obecnie zabiegi endoskopowe w ramach hospitalizacji planowej wykonujemy odpłatnie. Zakres zabiegów nie uległ zmianie. Nadal zapraszamy do wykonania następujący zabiegów:

  • polipektomia endoskopowa polipów powyżej 1 cm, mukozektomia endoskopowa
  • opaskowanie żylaków przełyku, sklerotyzacja żylaków dna żołądka
  • zakładanie balonów do żołądka (system Orbera) w leczeniu otyłości
  • enteroskopia dwubalonowa jelita cienkiego
  • EUS diagnostyczne oraz z pobraniem biopsji
  • zakładanie PEG
  • protezowanie przełyku
  • dylatacja balonowa i Savary-Gillard zwężeń w przełyku oraz w jelicie grubym
  • leczenie achalazji
  • endoskopowe leczenie przełyku Barretta z dysplazją (metoda RFA)